Voordelen Home Hatching

 • Goedkopere inkoop van de kuikens (18 dagen bebroede eieren)
 • Geen vervoersstress voor de kuikens
 • Kuikens zijn direct in de leefomgeving
 • Hoge uitkomstresultaten
 • Betere prestaties van het kuiken al vanaf dag 1
 • Sterke reducering medicijngebruik
 • Lagere stookkosten
 • Minder voetzoolleasses
 • Weinig tot geen bouwtechnische aanpassingen in bestaande stallen


Resultaten met Home Hatching

De reeds behaalde resultaten liegen er niet om:

 • Aanschaf 18 daags levensvatbaar bevrucht ei t.o.v. een kuiken         -/- 8%
 • Gezondheidskosten                                                                       -/- 1 a 1,5 ct
 • Verbetering technisch resultaat, voerconversie en gewicht              +/+ 1 a 1,5 ct
 • Stookkosten met infrarood verwarming                                          -/-  10%
 • Enterococcen problematiek nagenoeg verdwenen
 • Bij uitkomst eerst voedselopname daarna water

Deze positieve resultaten overstijgen de extra inspanning van het verwijderen van eierresten en eierladestatieven verre. Ook het voorverwarmen van de stallen kan achterwege blijven (besparing van een dag stoken per stal).